lukashorky
Menu

11/7/2018

Hvězdy, čísla a jeden jazyk

Když se vydáš pěšinou podél starého mostu, dorazíš k chrámu vystavěného na půdorysu pěticípé hvězdy. Vstoupíš jedním z pěti vchodů a ocitneš se před pěti oltáři. Pět hvězd kolem hlavy mučedníka Johánka a jeho jazyk nad hlavou v nebeské kupoli mezi plameny původní deseticípé hvězdy. Opat žďárského kláštera cisterciáků Václav Vejmluva a stavitel Jan Blažej Santini Aichel vystavěli svatostánek plný skrytých symbolů.

„Čísla jsou projev boží moudrosti v našem světě, přístupná poznání lidského ducha.“
(sv. Augustin)

Dvanáctka symbolizuje úplnost. Dvanáct měsíců v roce dvanáct hodin a dvanáct apoštolů, Dvanáctka spojuje čísla 3 a 4. Trojka je číslem nebeským od nejsvětější trojice, tři strany má rovnostranný trojúhelník. Čtyřka je přisouzena člověku a zemi. Čtyři světové strany, čtvero ročních období, čtyři živly: oheň, voda, vzduch, země.
 
Podle legendy byl Jan Nepomucký zpovědník královny Žofie, manželky Václava IV.  Žárlivý Václav chtěl znát tajemství své ženy a proto Jana Nepomuckého zajal a mučil jej. Ten jako správný zpovědník nic neprozradil, avšak za své mlčení zaplatil svým životem. Byl umučen, svázán a svržen do Vltavy, aby král zakryl svůj zločin. V řece nezůstal dlouho. Po dvou týdnech vytáhli rybáři poblíž Anežského kláštera bezvládné mužské tělo. Kolem hlavy zemřelého svítilo pět hvězd. Říká se, že to bylo kvůli pěti ranám Ježíše Krista. Nebo také, že se jedná o symboliku pěti písmen latinského tacui (mlčel jsem). 
 
Jan Nepomucký byl pochován v kostele sv. Kříže a při exhumaci v osmnáctém století byl v jeho lebce údajně nalezen neporušený jazyk. Proto také některá okna mají tvar jazyka. Ty ve tvaru biskupské mitry odkazují na stavebníka opata Václava Vejmluvu a sférický rovnostranný trojúhelník symbolizuje Nejsvětější Trojici.

Čti dál: